Documente

 

CERTIFICATE DE CALITATE: Sistemul de Management Integrat certificat de SRAC (Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii) si IQNet (International Certification Network), in conformitate cu:

 • ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitatii
SRAC IQNET
 • ISO 14001:2015 Sistemul de Management de Mediu
SRAC IQNET
 • OHSAS 18001:2007 Sanatate si sistemul de management al sigurantei
SRAC IQNET

AUTORIZATII SI AVIZE:

 • Autorizatie - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila nr. 1761 din 01.02.12: Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
PDF
 • Autorizatie - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila nr. 1763 din 01.02.12: Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
PDF
 • Autorizatie - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila nr. 5070 din 13.08.15: Proiectarea sistemelor si instalatiilor pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat
PDF
 • Atestat - ANRE nr.13210 din 26/04/2018, pentru proiectare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV
PDF
 • Instalatori autorizati pentru proiectarea instalatiilor de apa si canalizare
 
 • Electricieni autorizati sa proiecteze instalatii electrice de joasa tensiune
 
 • Instalatori autorizati pentru lucrarile de gaz
 

ASOCIATII PROFESIONALE:

 • Romania Green Building Council: SC Dico si Tiganas SRL este unul dintre membrii fondatori
 • AICPS - Asociatia inginerilor constructori proiectanti de structuri

 

DECLARATII:

 • Declaratia si Angajamentul privind politica in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca
PDF
 • Protectia datelor cu caracter personal
PDF